o świcie

photo

Temat: Ogólny zbiór zdjęć Magus'a
przykładem groteski jest np ferdydurke
Źródło: chkfa.fora.pl/a/a,533.htmlTemat: Ferdydurke - Opracowanie
Ferdydurke” jako przykład powieści groteskowej, awangardowej Ferdydurke jako przykład powieści groteskowej 1. Posługiwanie się parodią 2. Konwencja snu 3. Absurd, alogiczność 4. Karykatura 5. Groteskowe spięcia (np. Walka na miny) 6. Nietypowe zestawienie słów w aforyzmach (np. „nic tak nie ośmiela gminu, jak choroba umysłowa państwa”) Gombrowicz zestawia tu słowo „gmin”- używane przez szlachtę, ze słowem „państwo”- używane przez chłopstwo 7. Groteskowe symbole: pupa, gęba, łydka 8. Konstrukcja wobec dekonstrukcja świata (tworzenie form oraz ich rozpad) 9. Bogactwo językowe, skróty myślowe, nietypowe związki frazeologiczne „Ferdydurke” jako przykład międzywojennej powieści awangardowej „Artystyczny efekt „Ferdydurke” ... Posługiwanie się groteską jako zasadą komunikacyjną świata przedstawionego i sposobem interpretacji świata zewnętrznego. 4. Odrzucenie realizmu. 5. Konstruowanie oryginalnego języka. 6. Intertekstualność. 7. Parodie literackich stylów wobec konwencji. 8. Synkretyzm rodzajowy...
Źródło: lmw.fora.pl/a/a,160.html


Temat: Obrazy bitew w literaturze Praca z polskiego..
... greków barbarzyńcami. Jednym z przykładów takie symbolicznego nawiąznia do podań antycznych Greków, są ogromne starcia zbrojne, w których udział biora tysiące ludzi, jak i oblężanie potężnych miast, które w ostateczności miało...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=222638